Άλλοι / Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - 7306191000 80: Συγκολλημένοι κατά μήκος
  • - - - 7306199000 80: Συγκολλημένοι ελικοειδώς