Άλλοι / Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - - - - - 2009898611 10: Χυμοί βερίκοκων
  • - - - - - - - - - 2009898611 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - - 2009898619 80: Άλλα
  • - - - - - - - - 2009898621 10: Χυμός μούρων
  • - - - - - - - - - 2009898621 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - - 2009898629 80: Άλλα
  • - - - - - - - - 2009898691 10: Άλλα
  • - - - - - - - - - 2009898691 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - - 2009898699 80: Άλλα