Που δεν υπερβαίνει τα 120 m$3.

  • - - - - - 8414805110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8414805190 80: Άλλοι