Άλλοι / Με καδμιονικέλιο / Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.

  • - - - 8507308010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8507308090 80: Άλλοι