Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V.

Čeština 1 Deutsch 1

  • - - 8544601000 80: Με αγωγό από χαλκό
  • - - 8544609000 80: Με άλλους αγωγούς