Άλλο / Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά.

  • - - - 2804690010 80: Που αποστέλλονται από την Κορέα
  • - - - 2804690020 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
  • - - - 2804690090 80: Άλλο