Άλλο / Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο.

  • - - - 7005292500 80: Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm
  • - - - 7005293500 80: Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm
  • - - - 7005298000 80: Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm