Άλλα / Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415.

Čeština 5 Deutsch 36 English 1 Suomi 1 Français 14 Magyar 1 Italiano 3 Nederlands 3 Polski 7

  • - - - 8418690010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8418690091 10: Άλλα
  • - - - - 8418690091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418690099 80: Άλλα