Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

  • - - - 0402211100 10 (0/3) : Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %
  • - - - - 0402211100 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg
  • - - - - 0402211800 80: Άλλα
  • - - - 0402219100 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %
  • - - - - 0402219100 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg
  • - - - - 0402219900 80: Άλλα