Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l.

  • - - - - 0401501110 80: Κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα)
  • - - - - 0401501190 80: Γάλα