Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.

  • - - - - - 2008939310 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
  • - - - - - 2008939390 80: Άλλα