Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα.

  • - - - - 3505105020 80: Παράγωγο του O-(2-υδροξυαιθυλίου) του υδρολυμένου αμύλου του αραβοσίτου (CAS RN 9005-27-0)
  • - - - - 3505105090 80: Άλλα