Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή.

  • - - - - - - 0602909110 80: Φυτά σε δοχεία που δεν υπερβαίνουν σε ύψος το 1 m
  • - - - - - - 0602909190 80: Άλλα