Άνθρακες ενεργοποιημένοι / Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας.

Čeština 3 Deutsch 2 Français 1 Português 1 Română 2

  • - - 3802100010 80: Μείγμα ενεργού άνθρακα και πολυαιθυλενίου, σε μορφή σκόνης
  • - - 3802100090 80: Άλλα