Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη.