Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη.

  • - - - - 1702305010 80 (0/1) : Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99|% ή περισσότερο γλυκόζη
  • - - - - 1702305090 80: Άλλα