Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα.

* Ο δασμός που εφαρμόζεται για τα λουκάνικα που παρουσιάζονται σε δοχεία που περιέχουν επίσης συντηρητικό υγρό, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους, ύστερα από αφαίρεση του βάρους του υγρού.

  • - - - 1601009110 80: από ζώα των κλάσεων 0101 έως 0104, εκτός από τον αγριόχοιρο
  • - - - 1601009190 80: Άλλα