Άλλες, έγχρωμες / Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας.

Čeština 1 Deutsch 2

  • - - - 8528721000 80: Συσκευές τηλεπροβολής
  • - - - 8528722000 80: Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
  • - - - 8528723000 10: Άλλες
  • - - - - 8528723000 80: Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας
  • - - - - 8528724000 80: Με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD)
  • - - - - 8528726000 80: Με οθόνη τεχνολογίας πλάσματος (PDP)
  • - - - - 8528728000 80: Άλλες