Με πάχος 3 mm ή περισσότερο.

  • - - - 7209150010 80: Με την ονομασία "μαγνητικά"
  • - - - 7209150090 80: Άλλα