Επικασσιτερωμένα / Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα.

  • - - 7212101000 80: Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
  • - - 7212109000 80 (4/0) : Άλλα