Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους.

Deutsch 8 Slovenčina 1