Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους.

  • - - 8487101000 80: Από ορείχαλκο
  • - - 8487109000 80: Άλλοι