Που έχουν σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε παράθυρο, τοίχο, οροφή ή δάπεδο και που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή είναι του τύπου "split-system" (διαιρούμενα συστήματα).