Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A.

Deutsch 2 Français 1

  • - - - 8536101010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536101090 80: Άλλα