Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A.

  • - - - 8536201010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536201090 80: Άλλοι