Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο.

Magyar 1

  • - - 1507101000 80: Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου
  • - - 1507109000 80: Άλλο