Άλλα / Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές.

English 11 Español 1 Français 3 Nederlands 3

Υδατικό αποστειρωμένο διάλυμα Brilliant Blue…

Υδατικό αποστειρωμένο διάλυμα Brilliant Blue G (CAS 6104-58-1), με συγκέντρωση 0,05% w/v. Το προϊόν χρησιμοποιείται ως βοηθητικός παράγοντας χρωματισμού της εσωτερικής περιοριστικής μεμβράνης κατά τη διάρκεια οφθαλμικής χειρουργικής επέμβασης της ώχρας κηλίδας και της αμφιβληστροειδούς μεμβράνης.

Διευκολύνει την οπτικοποίηση της εσωτερικής περιοριστικής μεμβράνης διευκολύνοντας την αφαίρεση του ιστού, μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης του αμφιβληστροειδούς.

Προσφέρεται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο του 1ml συσκευασμένο σε κουτί.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΠΛΕ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΑΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ