Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα.