Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα.

  • - - 7225301000 80: Από χάλυβα εργαλείων
  • - - 7225303000 80 (2/0) : Από χάλυβες ταχείας κοπής
  • - - 7225309000 80: Άλλα