Άλλες / Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου.

  • - - 3706905200 80: Με την εγγραφή μόνο του ήχου. Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας. Ταινίες επικαίρων
  • - - 3706909100 10: Άλλες, πλάτους
  • - - - 3706909100 80: Μικρότερου των 10 mm
  • - - - 3706909900 80: 10 mm ή περισσότερο