Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση.

  • - - - 7304511200 10: Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος
  • - - - - 7304511200 80: Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m
  • - - - - 7304511800 80: Που υπερβαίνει τα 0,5 m
  • - - - 7304518100 10: Άλλοι
  • - - - - 7304518100 80 (2/0) : Ακριβείας
  • - - - - 7304518900 80 (2/0) : Άλλοι