Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση.

  • - - 7220202100 10: Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος
  • - - - 7220202100 80: 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7220202900 80: Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
  • - - 7220204100 10: Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος
  • - - - 7220204100 80: 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7220204900 80: Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
  • - - 7220208100 10: Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που περιέχουν κατά βάρος
  • - - - 7220208100 80: 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7220208900 80: Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο