Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 98.

  • - - - - - - - - - 2710124911 10: Μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710124911 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - - - - - 2710124919 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - - - - 2710124990 80: Άλλη