Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος.

  • - - 4011300010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 4011300090 80: Άλλοι