Άλλα / Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση.

  • - - 8801009010 80: Πολιτικά
  • - - 8801009090 80: Άλλα