Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - 2909200010 80: 8-Mεθοξυκεδράνιο (CAS RN 19870-74-7)
  • - - 2909200090 80: Άλλα