Με αιολική ενέργεια / Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί.

  • - - - 8502310010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8502310090 80: Άλλα