Καπνά light air cured / Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων.

Čeština 1 Nederlands 1

  • - - - 2401103510 80: Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley
  • - - - 2401103520 80: Καπνά light air cured τύπου Maryland
  • - - - 2401103591 10: Άλλα
  • - - - - 2401103591 80: έστω και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Eur ανά 100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00
  • - - - - 2401103599 80: Άλλα