Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που υπερβαίνει τα 16 kg.

  • - - 4101501000 80: Νωπά
  • - - 4101503000 80: Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση
  • - - 4101505000 80: Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα
  • - - 4101509000 80: Άλλα