Ακτινίδια (kiwis) / Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά.

  • - - 0810500010 80: Κίτρινο (Actinidia chinensis)
  • - - 0810500090 80: Άλλα