Άλλη / Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα.

  • - - - 3502191000 80: Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων
  • - - - 3502199000 80: Άλλη