Υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm.

Dansk 1 Español 1 Svenska 1

  • - - - - - - - 7312108312 10: Από χάλυβα
  • - - - - - - - - 7312108312 80: Που αποστέλλονται από το Μαρόκo
  • - - - - - - - - 7312108313 80: Αποστελλόμενα από την Κορέα
  • - - - - - - - - 7312108319 80: Άλλα
  • - - - - - - - 7312108390 80: Άλλα