Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW.

  • - - - - - 8408908510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8408908590 80: Άλλοι