Που υπερβαίνει τα 18 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW.

  • - - - 8701921000 80: Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι
  • - - - 8701929000 80: Άλλοι