ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ).

  • 4701000000 80 (2/0) : Μηχανικοί πολτοί από ξύλο
  • 4702000000 80: Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση
  • 4703000000 80 (6/0) : Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση
  • 4704000000 80 (6/0) : Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση
  • 4705000000 80: Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας
  • 4706000000 80 (7/0) : Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες
  • 4707000000 80 (4/0) : Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)