Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια.

  • - - 2002101000 80: Αποφλοιωμένες
  • - - 2002109000 80: Άλλες