Άλλα / Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων.

Français 1

  • - - 2812900010 80: Τριφθορίδιο του αζώτου (CAS RN 7783-54-2)
  • - - 2812900090 80: Άλλα