Άλλες / Ενώσεις με αμινική ομάδα.

English 1

  • - - - 2921490020 80: Πενδιμεθαλίνη (ISO) (CAS RN 40487-42-1)
  • - - - 2921490040 80: N-1-Ναφθυλανιλίνη (CAS RN 90-30-2)
  • - - - 2921490050 80: 3,4-Ξυλιδίνη (CAS RN 95-64-7)
  • - - - 2921490060 80: 2,6-Διισοπροπυλανιλίνη (CAS RN 24544-04-5)
  • - - - 2921490080 80: 4-Επταφθορο-ισοπροπυλο-2-μεθυλανιλίνη (CAS RN 238098-26-5)
  • - - - 2921490090 80: Άλλα