Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα.

Français 2 Polski 1

  • - - 2517101000 80: Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες
  • - - 2517102000 80: Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι
  • - - 2517108000 80: Άλλα