Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα.

Français 1

  • - - 2303101100 10: Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη
  • - - - 2303101100 80 (2/0) : Ανώτερης του 40 % κατά βάρος
  • - - - 2303101900 80: Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος
  • - - 2303109000 80: Άλλα