Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση.

Български 2 Français 9

  • - - - 8421230010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8421230090 80: Άλλα