Άλλες συσκευές / Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530.

  • - - 8531804000 80 (2/0) : Κουδούνια, βομβητές, κουδούνια θύρας και παρόμοιες συσκευές
  • - - 8531807000 80: Άλλες